DIOS s.r.o.

Pezinská 54

901 01 Malacky

Zápis v Obchodnom registri Okresný sud Bratislava I,
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 13160/B

IČO: 34 11 63 11

DIČ: 2020379801

IČ-DPH: SK2020379801

Banka: UniCredit Bank a. s., Malacky

IBAN: SK21 1111 0000 0066 0393 2007

Konateľ:

Milan Hurban

0903 429 322

Kancelária:

Tel : 034 772 46 97

Mobil: 0911 529 322

Predajňa:

Tel : 034 772 46 92

Mobil: 0903 429 622