Kontakt

DIOS s.r.o.
Pezinská 54
901 01
Malacky

Zápis v Obchodnom registri Okresný sud Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 13160/B
IČO: 34 11 63 11
DIČ: 2020379801
IČ-DPH: SK2020379801

Banka: UniCredit Bank a. s., Malacky
IBAN: SK21 1111 0000 0066 0393 2007

Konateľ:
Milan Hurban 0903 429 322

Kancelária:
Tel : 034 772 46 97
Mobil: 0911 529 322
e-mail: rozpoctymalacky@diossro.sk

Predajňa:
Tel : 034 772 46 92
Mobil: 0903 429 622
e-mail: predajnamalacky@diossro.sk

 

Napíšte nám