"Dobre urobené je lepšie ako dobre povedané."

Referencie